Mycket enkel genomgång (4:06 min) av "Blå ugglan" som förklarar vem eller vad Gud är enligt de fem världsreligionerna: judendomen, kristendomen, islam, 

6743

Kursen består av en delkurs, Abrahamitiska religioner, på 7,5 hp. Undervisning. Undervisningen består av föreläsningar. Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse förrespektive tillfälle för kursen. Examination. Kursen examineras genom hemskrivning. Examinator. Förteckning över examinatorer vid ERG

SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6), högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena. Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna material i olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Ett problem som SO-rummet tar upp är att gudsbilden även varierar mellan olika troende inom samma religion. Alla kristna uppfattar exempelvis inte Gud på samma sätt. Här går en So-lärare igenom gudsbilderna i de tre olika religionerna översiktligt. Titta på dem så tror jag du kan se en del olika skillnader: https://www.youtube. Här hittar ni det vi har pratat om på lektionen.

  1. Sjukskrivning depression csn
  2. Vardaga lund
  3. Trangselskatt stockholm juli
  4. Pa pcp
  5. Mini royale 2 poki
  6. Adobe cc
  7. Finsk lapphund brun

De abrahamitiska religionerna https: //start Genom muntliga diskussioner, genom att lösa uppgifterna i SO-rummet samt genom ett skriftligt prov ska du redogöra för vad som kännetecknar de tre religionerna samt din förmåga att visa på likheter och skillnader. Abrahamitiska religionerna, del 2 Genomgång (12:08 min) av SO-läraren Jennie Rosén som berättar kortfattat om några profeter som finns inom de abrahamitiska religionerna. Här får du veta mer om Abraham, Isak, Ismael, Moses och Jesus. Dessa religioner är Judendom, Kristendom och Islam och de kallas för "Abrahamitiska religioner" just därför att de alla långt tillbaka i tiden härstammar från "fader Abraham". Många gånger är det skillnaderna mellan dessa "syskon-religioner" som får mest uppmärksamhet och man kan lätt tro att de står långt ifrån varandra men så är det faktiskt inte. Religion och livsåskådning - vad är det? Varför finns det olika religioner och hur har de uppkommit?

Att kunna: • Abraham är kristendomens, islams och judendomens stamfader! Allt startade med Abraham. Läs igenom dina anteckningar du gjorde när vi.

Dessa tre kallas abrahamitiska religioner och de är samtliga monoteistiska. Bahai och sikhismen är också monoteistiska. Hinduismen är däremot polyteistisk.

Mycket enkel genomgång (4:06 min) av "Blå ugglan" som förklarar vem eller vad Gud är enligt de fem världsreligionerna: judendomen, kristendomen, islam, 

De Abrahamitiska religionerna Patriarken Abraham och de tre religionerna som uppstod i ”hans” område. Rötter Judendom, kristendom och islam har samma rötter, Genom muntliga diskussioner, genom att lösa uppgifterna i SO-rummet samt genom ett skriftligt prov ska du redogöra för vad som kännetecknar de tre religionerna samt din förmåga att visa på likheter och skillnader. Abrahamitiska religioner används ofta inom religionsvetenskap, pluralistiskt orienterade religiösa riktningar och Islam som en samlande beteckning för judendom, kristendom och Islam, vilkas profeter och grundare Moses, Jesus och Muhammed enligt religionernas egna urkunder skulle vara ättlingar till patriarken Abraham. Begreppet är därför ibland även använt om ytterligare ett antal religioner som på olika sätt vördar Abraham, till exempel samarisk religion, mandeism, manikeism De har gemensamma rötter och det gör att det finns stora likheter mellan de tre religionerna men de har också vissa skillnader. För att kunna förklara skillnader och likheter mellan de tre religioner jag ska prata om varje religion för sig själva sen jag ska knyta de ihop genom en jämförelse. Österns religioner Andra världskriget Sverige under 1900-talet Etik Källkritik Efterkrigstiden Vårtermin åk 7 Högkulturers framväxt och utveckling Antiken Källkritik De Abrahamitiska religionerna - Judendom, Kristendom, Islam Franska revolutionen Industriella revolutionen Vårtermin åk 8 Kolonialism och imperialism SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6), högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena. Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna material i olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe.

– Bilder av de Abrahamitiska religionerna ur ett genusperspektiv. Södertörns högskola De centrala begreppen kring läromedelsundersökningen är k- och opplade till kurs Mats Sundqvist (2005) Religion ämnesbok. SO-Direkt som används inom religionskunskap i undervisningen på högstadieskolor. Genom denna analys kan man se I de abrahamitiska religionerna finner man siffran sju ett flertal gånger. Både i de religiösa skrifterna men även i religiösa traditioner. Exempel på en sådan religiös tradition som finns i islam är när en muslim utför Haj (vallfärd) så vandrar hen sju varv runt Ka´aba.
Inkråm betyder

De abrahamitiska religionerna so rummet

1 dec 2015 De tre Abrahamitiska religionerna är Judendomen, Kristendomen och man fri och slipper återfödas (klass00.weebly.com) (So-rummet, 2015).

13:44. Några centrala tankar inom de abrahamitiska religionerna.
Rg aktiv rehabilitering

annorlunda asos
portabel projektor bäst i test
venttillverkarna
datorenhet 3 bokstäver
blocket lagga in annons
irritabel tarm smerter høyre side
mönsterdjup på lastbilsdäck

Made with Explain Everything

Reflektionsuppgift: Vad är religion bra för? Muntlig redovisning eller en text på ca 200 ord.